Få flere kunder via online annoncering

Kunderne handler i dag i høj grad på nettet. Med online markedsføring kan du få købsinteresserede besøgende til din hjemmeside. Fordelen ved online markedsføring er at det er meget let at styre udgifterne og holde styr på om reklamerne rent faktisk er en god investering.

Samtidig har du gode muligheder for at målrette dine kampagner mod folk der er interesserede i netop dine produkter. Google Adwords er en af de mest interessante markedsføringsmuligheder online. Via Google Adwords kan du eksempelvis få besøgende der søger på de produkter eller ydelser du sælger. Derfor er det ofte et godt sted at starte. Via Google Adwords kan du også målrette mod tidligere besøgende på din hjemmeside.

Du kan eksempelvis målrette mod de besøgende der ikke blev kunder men som har været inde på din hjemmeside og dermed vist interesse for dine produkter.

Du kan også målrette mod dem der rent faktisk blev kunder. Det kan være interessant hvis du har lignende produkter som du måske kan sælge den tidligere kunde efter den gode oplevelse hos din virksomhed.

Facebook tilbyder også interessante annonceringsmuligheder

Facebook tilbyder også interessante annonceringsmuligheder. Her kan du målrette dine annoncer mod klart definerede målgrupper så du rammer lige netop de personer der kan blive potentielle kunder hos din virksomhed. Også her er det let at måle resultaterne af annoncerne.

Vi kan stå for din online annoncering lige fra at finde frem til mulige kampagner til selve udførelsen og opfølgning på resultater. Selv med mindre budgetter kan man ofte nå målbare resultater med online annoncer.

Læs også: